ਫੋਰਜਿੰਗ ਪਹੀਏ

  • Alloy forging wheels

    ਮਿਸ਼ਰਤ ਫੋਰਜਿੰਗ ਪਹੀਏ

    ਸਾਰੇ ਪਹੀਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਟੈਸਟ, ਰੇਡੀਅਲ ਥਕਾਵਟ ਟੈਸਟ, ਝੁਕਣ ਥਕਾਵਟ ਟੈਸਟ, JWL, VIA ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ, (ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਨੁਕਸਾਨ) ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।